Chào mừng quý vị đến với website của Lê Quốc Dũng, THCS Trần Hưng Đạo, Nha Trang, Khánh Hoà

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KT 1TIET HH6 C1(09-10)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quốc Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:12' 18-11-2009
Dung lượng: 40.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
Tên :………………………………………………………… KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp : 6/…………Số: …………… Môn : HÌNH HỌC 6
Đề 1
Điểm :
Lời phê của giáo viên :
Bài1: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: (2 điểm)
a). Trong ba điểm thẳng hàng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nằm giữa hai điểm còn lại.
b). Có một và chỉ một đường thẳng đi qua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c). Mỗi điểm trên đường thẳng là góc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . của hai tia đối nhau.
d). Đoạn thẳng AB là hình gồm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nằm giữa A và B.
Bài 2: Hãy đánh dấu “X” vào ô mà em cho là đúng. (2 điểm)

Câu
Đúng
Sai

a) Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A và B.b) Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B.c) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB.d) Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau, hoặc song song.Bài 3: Vẽ ba điểm M, N, P không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm M và N, vẽ tia MP, Vẽ đoạn thẳng PN. Lấy điểm A nằm giữa P và N. (3 điểm)
Bài 4: Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm. Hỏi:
a). Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? Vì sao ?
b). So sánh OA và AB.
c). Điểm A có là trung điểm của OB không? Vì sao ? (3 điểm)
BÀI LÀM :
Tên :………………………………………………………… KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp : 6/…………Số: …………… Môn : HÌNH HỌC 6
Đề 2
Điểm :
Lời phê của giáo viên :
Bài 1: Hãy đánh dấu “X” vào ô mà em cho là đúng. (2 điểm)

Câu
Đúng
Sai

a) Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa A và B.b) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB.c) Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B.d) Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau, hoặc song song.Bài 2: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau: (2 điểm)
a). Mỗi điểm trên đường thẳng là góc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . của hai tia đối nhau.
b). Đoạn thẳng AB là hình gồm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nằm giữa A và B.
c). Trong ba điểm thẳng hàng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .nằm giữa hai điểm còn lại.
d). Có một và chỉ một đường thẳng đi qua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bài 3: Vẽ ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B, vẽ tia AC, Vẽ đoạn thẳng BC. Lấy điểm M nằm giữa B và C. (3 điểm)
Bài 4: Trên tia Ox, lấy hai điểm M và N sao cho ON = 8cm, OM = 4cm. Hỏi:
a). Điểm M có nằm giữa
 
Gửi ý kiến