Chào mừng quý vị đến với website của Lê Quốc Dũng, THCS Trần Hưng Đạo, Nha Trang, Khánh Hoà

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

DC on tap chuong I - So hoc 6 (09-10)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quốc Dũng (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:11' 18-11-2009
Dung lượng: 130.0 KB
Số lượt tải: 11
Số lượt thích: 0 người
ÔN TẬP CHƯƠNG I – SỐ HOC 6
Năm học: 2009 – 2010

1. Thực hiện phép tính:
17. 85 + 25. 17 - 1200
745 – 5(120 – 75) – 70
27. 332 + 93. 43 + 57. 61 + 69. 57
34. 75 + 75. 66 – 65. 100
62 : 4. 3 + 2. 52
5. 42 – 18 : 32
20 – [30 – (5 – 1)2]
3 52 – 16 : 23 + 34 : 33
52 – (5. 33 – 4. 23). 19
215 – (52. 23 + 700) : 32
16. 25 + 24. 75
15. 23 + 4. 32 – 5. 7
220 – [32. 33 – (12 – 70)2]
[504 – (52. 8 + 70) : 33 + 6] : 125
27. 23 + 4. 32 – 5. 120
316 - (52. 22 + 24) : 23 – 3. 23
2. Tìm x:
27 – 3(x + 2) = 6
70 – 5(x – 3) = 45
10 + 2x = 45 : 43
440 + 2(125 – x) = 546
(x – 15) : 5 + 20 = 22
231 – (x – 6) = 1339 : 13
x – 38 : 16 = 12
(x – 38) : 16 = 12
2x – 138 = 23. 32
2. 3x – 5 = 72
3x+1 + 1 = 27
7x - 33 = 27 : 24
427 – (x + 100) = 227
5x-2 = 1
9x-1 = 9
(6x – 18) : 3 + 25 . 2 = 783. Điền vào dấu *:
 chia hết cho 3
 chia hết cho 3 và 5
 chia hết cho 5 và 9
 chia hết cho cả 2; 3; 5; 9
 chia hết cho 3, chia cho 5 thì dư 4

4. Tìm x:
 ; ; và 450 < x < 500
 ; và x > 6
 và x là số tự nhiên nhỏ nhất
(111 + 222 + 333 + x) 3
 và 210 < 7x < 280


5. Tìm UCLN và BCNN:
Tìm UCLN và BCNN của 90; 120
Tìm UCLN và BCNN của 90; 120
Tìm UCLN và BCNN của 60; 144
Tìm UCLN và BCNN của 42; 35; 180
Tìm UCLN và BCNN của 48; 60; 72

6. Tìm ƯC và BC:
Tìm ƯC và BC của 16; 24
Tìm ƯC và BC của 36; 6
Tìm ƯC và BC của 90; 126
Tìm ƯC và BC của 36; 90; 148
Tìm ƯC và BC của 54; 60; 787. Số nguyên tố:
Hãy tìm 4 số nguyên tố có hai chữ số.
Tìm a để là số nguyên tố
Tìm a để 19a là số nguyên tố
Tìm a để là số nguyên tố
Tìm các ước nguyên tố của 120; 450; 900

8. Các số sau có nguyên tố cùng nhau không?
1; 2; 3; 4; 5
12; 25; 30; 21
7; 9; 10; 11
8; 12; 17; 15
13; 14; 15; 16; 179. Tính tổng:
1 + 2 + 3 + . . . . . + 99 + 100
101 + 102 + 103 + . . . . . + 200 + 201
2 + 5 + 8 + 11 + . . . . . .+ 294 + 206
11 + 22 + 33 + 44 + . . . . . + 99 + 110
367 + 361 + 155 + . . . . . . + 7 + 1
8. Các số sau có nguyên tố cùng nhau không?
1; 2; 3; 4; 5
12; 25; 30; 21
7; 9; 10; 11
8; 12; 17; 15
13; 14; 15; 16; 179. Toán giải
Dùng bao nhiêu chữ số để viết các số tự nhiên từ 1 đến 112.
Khi chia số tự nhiên a cho 24 ta được số dư là 10. Hỏi số a có chia hết cho 2 không? Có chia hết cho 4 không?
Dùng ba chữ số 8; 5; 0 ghép thành các số tự nhiện có ba chữ số và chia hết cho 2? Chia hết cho 5? Chia hết cho cả 2 và 5.
Dùng ba trong bốn chữ số 7; 2; 6; 0 ghép thành các số tự nhiên có ba
 
Gửi ý kiến